https://fibboss.com/ adresli web sitemizi, belirtilen web sitemize bağlı ve belirtilen web sitemizde tarafımızca bize ait olduğu belirtilen tüm siteleri ve uygulamaları veya hizmetleri (Bundan sonra FIBBOSS olarak tanımlanacaktır.) kullanmanız, FIBBOSS’ da ki herhangi bir içerik veya materyale erişmeniz aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini, politikaları ve hüküm ve koşulları (Bundan sonra “Sözleşme” olarak tanımlanacaktır.) kabul ettiğiniz anlamına gelir.                        
FIBBOSS’ un, bu sözleşmeyi gerekli gördüğü takdirde tek taraflı olarak size haber vermeksizin değiştirme ve düzenleme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Sözleşmedeki değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı sorumluluğundadır. Tarafımızca yapılacak olan değişiklikleri takiben FIBBOSS’ un sunduğu hizmetlerden yararlanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmiyorsanız lütfen FIBBOSS’ un sunduğu hizmetlere erişmeyin, bu hizmetlerden yararlanmayın ve kullanmayın.
Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında veya öncesinde lütfen bu sözleşme ile birlikte, Topluluk Kurallarını, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ve FIBBOSS’ da ki diğer politikalar ile bildirimleri birlikte dikkatlice okuyunuz. FIBBOSS’ un sunduğu hizmetleri kullanarak sözleşme ile birlikte yukarıda belirtilen Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilen İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ve diğer politikalarımızı kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt edersiniz.

1.HİZMETLERİMİZ
1.1.FIBBOSS, kripto piyasasında faaliyet gösteren; halihazırda eğitim, sosyalleşme ve alım-satım konularında nitelikli içerikler oluşturan ve bunları kullanıcıları ile etkileşimli olarak paylaşan çoklu platform özelliğine sahip proaktif, çözümcül ve uluslararası bir uygulamadır. Fibboss, bu doğrultuda FibCamp, FibBase ve FibPot olarak 3 ana başlıkta faaliyetlerini sürdürüyor.

2.KULLANICILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
2.1.Her kullanıcı sadece bir kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcının birden fazla kullanıcı hesabı oluşturduğunun veya kullandığının tespiti halinde FIBBOSS, sözleşmeyi feshetme, kullanıcıya uyarıda bulunma, kısıtlama, kullanıcı hesabını veya hesaplarını süreli veya süresiz kaldırma ve engelleme gibi tek taraflı olarak gerekli ve uygun gördüğü önlemleri alma hakkına sahiptir.
2.2.Kullanıcı FIBBOSS’ a kaydolurken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olup, eksik hususlar içermediğini ve yanıltıcı olmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının kayıt esnasında beyan ettiği bilgiler değiştiği takdirde kullanıcı güncel bilgilerini FIBBOSS’ a bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı güncel bilgilerini mümkün olan en kısa süre içerisinde FIBBOSS’ a bildireceğini beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğün kullanıcı tarafından yerine getirilmemesinden kaynaklı FIBBOSS’ un hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
2.3.FIBBOSS’un kullanımı yalnızca 18 yaşından büyük bireyler içindir (Bulunduğunuz ülkede kanunlar ile öngörülen asgari yaş sınırı 18’in üzerinde ise ülkenizde uygulanan yaş sınırı geçerli olacaktır.). FIBBOSS tarafından kullanıcının 18 yaşından veya ülkenizde uygulanan yasal yaş sınırından küçük olduğunun, hesabınızın 18 yaşından küçük veya ülkesinde uygulanan yasal yaş sınırından küçük birisi tarafından kullanıldığının veya fiil ehliyetinizin olmadığının veya hesabınızın fiil ehliyeti olmayan biri tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde FIBBOSS tek taraflı takdir yetkisi çerçevesinde sözleşmeyi feshetme de dahil olmak üzere uygun önlem ve tedbirleri uygulama hakkını saklı tutar.
2.4.Kullanıcı bu sözleşmeyi, bu sözleşme ile ortaya çıkan yükümlülükleri ya da hakları iznimiz olmadan üçüncü kişilere devredemez. FIBBOSS kullanıcı hesabı başkalarının erişimine açılamaz, devredilemez, satılamaz ve hesabın kullanımı için başkası yetkilendirilemez. Açıklanan durumların tespiti halinde FIBBOSS sözleşmeyi tek taraflı takdir yetkisi kapsamında feshetmek de dahil olmak üzere ilgili hesaplar üzerinde uyarıda bulunma, kısıtlama, süreli ve süresiz kaldırma ve benzeri yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar.
2.5.Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Kullanıcının yukarıda taahhüt ettiği kullanım sınırlarının dışına çıkması halinde ortaya çıkabilecek haksız, usulsüz ve hukuka aykırı kullanımlardan ve bu kullanımdan kaynaklı ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz zararlardan FIBBOSS’ un hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının kendi adına ve kendi hesabına hareket etmemesi halinde FIBBOSS, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar.
2.6.Kullanıcı, FIBBOSS tarafından sağlanan hizmetleri sadece yasal amaçlar için kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından FIBBOSS’un yasa dışı amaçlarla kullanılmasının tespiti veya şüpheli bir işlemin tespiti halinde FIBBOSS sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme de dahil olmak üzere gerekli güvenlik tedbirlerini alma yetkisine sahiptir. Kullanıcının FIBBOSS’u yasa dışı amaçlarla kullanmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk yine kullanıcıya aittir.
2.7.FIBBOSS’a erişim için kullanılan, kullanıcı adı ve e-posta adresinin gizliliği ve kullanımıyla ilgili sorumluluğu kabul edersiniz. Şifrenin ve hesabın gizliliğini korumak kullanıcı yükümlülüğündedir.  Şifrenizi veya hesabınızın izniniz olmadan kullanıldığını veya harici herhangi bir güvenlik ihlalini vakit kaybetmeden FIBBOSS'a bildirmeyi kabul ve taahhüt edersiniz. Açıklanan hususlardan ve bu hususlar ile ilişkili yükümlülüklere uymamanızdan kaynaklanan olumlu veya olumsuz zararlardan ve hak kayıplarından FIBBOSS’un hukuki ve cezai sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz.
2.8.FIBBOSS yatırım danışmanlığı ve finansal danışmanlık hizmeti sunmamaktadır. FIBBOSS’ta paylaşılan eğitim ve harici her türlü içerik de yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. FIBBOSS’ta ve bağlantılı site ve bağlantılı uygulamalar üzerinde paylaşılan içeriklerin doğruluğu ve gerçekliği tarafımızca garanti ve taahhüt edilmez. Bu içeriklerden kaynaklanacak olumlu ve olumsuz zararlardan da FIBBOSS’un hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. FIBBOSS’tan yararlandığınız ve erişim sağladığınız takdirde bu hususu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.
2.9.Sözleşme’ye tabi kullanıcı hesabı üzerinden yapılan tüm işlem ve faaliyetlerden ve bu işlem ve faaliyetlerden kaynaklanan tüm yasal yükümlülüklerden kullanıcı sorumludur. Mevzuat gereğince bu faaliyetlerden kaynaklanan ya da bunlarla ilgili diğer yükümlülükleri üstlenmemiz halinde tüm olumlu ve olumsuz zararları ve hak kayıplarını tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Yukarıda açıklanan yükümlülüklerin gereğini tazmin için tüm makul önlemleri alma hakkımız saklıdır ve FIBBOSS’a erişim ile kullanıcı bu hususu kabul eder.

3.GARANTİ VE SORUMLULUK REDDİ
3.1.FIBBOSS’u kullanarak ve FIBBOSS’a erişerek aşağıdaki sözleşme kapsamındaki garanti ve sorumluluk reddi beyanımızı kabul etmiş sayılırsınız.
3.2.FIBBOSS’ta ki bilgiler olduğu gibi sağlanmaktadır. FIBBOSS, burada sağlanan materyallerin açıkça veya örtülü olarak belirli bir amaç için doğruluğunu garanti etmez ve satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini açıkça reddeder. FIBBOSS, kullanıcıya sunulan herhangi bir bilgiden kaynaklanabilecek herhangi bir hak kaybı veya olumlu ve olumsuz zarardan sorumlu değildir. FIBBOSS’a erişerek kullanıcıya sağlanan hizmet ve içerikleri kullanmaktan kaynaklı risklerin kullanıcı sorumluluğunda olduğunu kabul edersiniz. FIBBOSS herhangi bir özel amaç için size sunulan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, güncelliğini veya eksiksizliğini garanti edemez ve etmez. FIBBOSS, bağlı kuruluşları, yöneticileri, çalışanları veya herhangi bir iş birliği içinde olunan üçüncü taraf; FIBBOSS’un herhangi bir sorunu veya noksanlığı, bu siteyi veya burada yer alan verileri size sunmaya dahil olan diğer herhangi bir tarafın faaliyeti veya ihmalinden kaynaklı ortaya çıkarsa FIBBOSS herhangi bir hak kaybı veya olumlu ve olumsuz zarardan sorumlu değildir.
3.3.FIBBOSS, bu sitenin veya herhangi bir bölümünün kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan, FIBBOSS’ un kullanıcılarını bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın, hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. FIBBOSS içerisinde yer alan bilgiler yalnızca aydınlatma amaçlıdır. Herhangi bir yatırıma başlamadan önce bu faaliyetlerde yetkin ve uzman nitelikte kişilerden bağımsız yatırım, finans, hukuk ve vergi danışmanlığı almanız önerilir. Bu sitedeki hiçbir bilgi ve içerik, FIBBOSS veya bağlı kuruluşları, yöneticileri, çalışanları veya üçüncü taraf satıcıları tarafından yatırım tavsiyesi teşkil edecek şekilde okunmamalı veya yorumlanmamalıdır. FIBBOSS, sunduğu hizmet ve içeriklerin yatırım ve finansal tavsiye niteliğinde olduğunu kesin bir şekilde reddeder.


3.4.FIBBOSS, herhangi bir kullanıcının, hesabın ya da işlemin kar veya zarar edeceğine veya etme ihtimalinin olduğuna dair hiçbir beyan, taahhüt ve garantide bulunmamaktadır. Varsayımsal performans sonuçları gerçek alım-satım niteliğinde olmayıp sonuçları gerçek alım-satımdan farklı olabilir. FIBBOSS, varsayımsal performans sonuçlarının gerçeği yansıttığını beyan, taahhüt ve garanti etmez. Sözleşme ile birlikte kullanıcı FIBBOSS’un yukarıda açıklanan hususlardan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.
4.MÜLKİYET
4.1.FIBBOSS bu sitenin ve bağlantılı içerik ve uygulamaların sahibi ve işletmecisidir. FIBBOSS’tan herhangi bir indirme veya başka bir şekilde kopyalama işlemi, bu sitedeki herhangi bir yazılım, içerik, bilgi veya materyalin mülkiyetini size devretmeyecektir. Bu siteye iletilen her şeyin FIBBOSS' un malı haline geldiğini kullanıcı kabul eder. Bu siteye ilettiğiniz her şey FIBBOSS tarafından herhangi bir yasal amaç için kullanılabilir ve ayrıca FIBBOSS tarafından uygun görüldüğü şekilde ifşa edilebilir ve kullanıma sunulabilir. Bu açıklanan hususlar FIBBOSS’un tek taraflı takdir yetkisi kapsamındadır. FIBBOSS, bu sitedeki tüm materyallerin telif hakkı ve ticari marka mülkiyeti ile ilgili haklarının tamamını saklı tutar.
4.2.Tüm veri, tasarım, metin, videolar, ses kayıtları, resimler, görüntüler, içerikler ve tüm fikri mülkiyet dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesinde yer alan materyal ve içerikler, aksi yazılı bir şekilde açıkça belirtilmedikçe FIBBOSS’ a aittir; Aksi sözleşmede açıkça belirtilmedikçe ve FIBBOSS’ un yazılı izni olmadıkça kopyalanamaz, çoğaltılamaz, iletilemez, görüntülenemez, uygulanamaz, dağıtılamaz, lisanslanamaz, değiştirilemez, sonraki kullanım için saklanamaz, erişime açılamaz veya herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen harici bir şekilde kullanılamaz.
4.3.Aksi açıkça belirtilmedikçe, FIBBOSS’ta ki tüm içerikler, materyaller ve tasarruflar ile telif hakları ve ticari markalar da dahil olmak üzere tüm bilgiler, FIBBOSS’a, bağlı kuruluşlara veya veri sağlayıcılara mahsus mülktür. Açıkça izin verilmedikçe, hiçbir hizmeti, materyali veya içeriği hiçbir şekilde satmamayı, paylaşmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, farklı platformlarda erişime açmamayı açıkça kabul ve taahhüt edersiniz.
5.SÖZLEŞME HARİCİNDEKİ SİTELER VE REKLAM İŞ BİRLİKLERİ
5.1.FIBBOSS’ta üçüncü parti uygulamalar ve web sitelerine ilişkin bağlantılar olabilir. Bu bağlantı içeriklerinde kanun dışı veya hatalı içerikler olabilir. FIBBOSS’ta ki bağlantıları kullanarak ulaştığınız içerikteki işlem ve faaliyetten FIBBOSS’un sorumlu olmadığını kullanıcı kabul eder. FIBBOSS’ta ki reklam verenlerle yapacağınız iş ve işlem sizin ve o reklam verenin arasındadır. Bu iş ve işlemlerden kaynaklanan hak kaybı ve olumlu ve olumsuz zararlardan FIBBOSS sorumlu değildir.
6.FİNANSAL TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMAYAN İÇERİK
6.1.FIBBOSS yatırım danışmanlığı ve finansal danışmanlık hizmeti sunmamaktadır. Sözleşmedeki hiçbir hizmet de bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilemez. Kullanıcı FIBBOSS’a erişerek bu hususları kabul ve beyan etmiş sayılır.                                                                
6.2.FIBBOSS sunulan içeriklerden ve hizmetlerden elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. FIBBOSS içerik ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklı olumlu ve olumsuz zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı, sözleşmenin akdi ile birlikte FIBBOSS’un yatırım danışmanlığı hizmeti sunmadığını ve içerik ve hizmetlerin kullanımından kaynaklı olumlu ve olumsuz zararlardan FIBBOSS’un sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.


7.ÖDEMELER
7.1.FIBBOSS üzerinden herhangi bir üyelik paketini sipariş vermeniz işbu sözleşmeyi, eklerini ve genel olarak politikalarımızı okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.
7.2.Ödeme miktarlarına ve yöntemlerine ilişkin açıklamalar site üzerinde ayrıntılı bir şekilde listelenmiştir. FIBBOSS bu ödemeleri tek taraflı takdir yetkisini kullanarak, önceden haber vermeden, herhangi bir gerekçe göstermeksizin düzenleme yetkisini saklı tutar.
7.3.FIBBOSS sunulan hizmet ve içeriklere ilişkin yapılan ödemelere geri ödeme ve iade imkanı sunmamaktadır. FIBBOSS tarafından sunulan hizmete ilişkin yapmış olduğunuz ödeme akabinde, talebiniz olan hizmet kullanıcı hesabınıza tanımlanacak ve daha sonra kullanıcı tarafından herhangi bir sebeple ücret iadesi talebinde bulunulamayacaktır. Kullanıcı sözleşme ile birlikte ödemelere ilişkin hüküm ve koşulları da kabul eder.
8. SONLANDIRMA VE MÜCBİR SEBEP
8.1.Kullanıcı sözleşmeyi tek taraflı takdir yetkisi çerçevesinde istediği zaman sonlandırabilir.  Kullanıcının sözleşmeyi sonlandırabileceği sabit olmakla birlikte kullanıcının FIBBOSS’a gönderdiği kişisel veriler de dahil olmak üzere paylaşılan bilgi, içerik ve benzeri veriler sitemizde korunacaktır. Bu veriler, FIBBOSS’ta ki bilgi ve içeriklerin bütünlüğü ve denetim, güvenlik ve diğer yasal menfaatler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal amaçlar için saklanmaktadır. Yayınladığınız bilgi, içerik ve paylaşımlar kendi takdirimize bağlı olarak sitede kalacaktır.
8.2.FIBBOSS, sözleşmeyi tek taraflı olarak istediği zaman, herhangi bir neden belirtmeksizin, önceden haber vermeden sonlandırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, bu sözleşme dahilinde FIBBOSS’un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
8.3.Bu sözleşme kapsamında mücbir sebep; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır (Sınırlı olmamakla birlikte doğal afet, yangın, salgın, savaş, kötü hava koşulları, grev, lokavt, elektrik kesintisi, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar). Sözleşmeden doğan edimlerin “mücbir sebep” nedeniyle hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak olumlu ve olumsuz zarar ve hak kayıplarından hiçbir taraf sorumlu olmayacaktır.

9. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK YETKİLİ HUKUK
9.1.Bu sözleşme, ekleri ve politikalarımızın tamamı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
9.2.Bu sözleşmeden, eklerinden ve politikalarımızın tamamından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.