FIBBOSS üye olan herkese sohbet edebileceği ve fikir alışverişinde bulunabileceği bir sosyal alan sunmaktadır.
Topluluk yönergelerimiz, FIBBOSS’da nelere izin verilip verilmediğini açıklamak ve herkesin iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak içindir. Bu kuralları ihlal ettiğini düşündüğünüz herhangi bir mesaj, içerik veya paylaşım ile karşılaşırsanız, lütfen bize bildirin. Kullanıcılarımız tarafından yapılan bildirimler ve FIBBOSS tarafından bizzat yapılacak tespitler sonucunda kural ihlalinde bulunan kullanıcıya uyarıda bulunmak, ilgili içeriği veya bu içeriği paylaşan hesapları kaldırmak da dahil olmak üzere kural ihlallerinin engellenmesi için bir dizi yaptırım ve tedbirler FIBBOSS tarafından uygulanacaktır.
“Bu web sitesine erişerek hem bu siteye hem de bu sitedeki herhangi bir içerik veya materyale ilişkin aşağıdaki hüküm ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.”
Topluluk Kuralları
1. FIBBOSS, kullanıcılarına yatırım danışmanlığı veya finansal danışmanlık hizmeti sunmamaktadır. Kullanıcıların da bu kapsamda tavsiye niteliğinde dahi olsa yatırım danışmanlığı ve finansal danışmanlık kapsamına girebilecek ve spekülasyona yol açabilecek içerikler paylaşması yasaktır. Kullanıcı tarafından bu tarz paylaşımların yapıldığı tespit edildiği takdirde FIBBOSS tarafından hesapların kaldırılması da dahil olmak üzere gerekli yaptırım ve tedbirler uygulanabilecek ve ayrıca ilgili adli ve idari merciilere gerekli ihbar ve bildirim yapılabilecektir.
2. FIBBOSS kullanıcılarının gerçek isim ya da kimliklerini kullanması gerekmektedir. Takma ad, rumuz veya başka bir gerçek kişinin isim ve kimlik bilgileri ile yapılacak girişler FIBBOSS tarafından kabul edilmemektedir.
3. FIBBOSS’un kullanımı yalnızca 18 yaşından büyük bireyler içindir. (Bulunduğunuz ülkede kanunlar ile öngörülen asgari yaş sınırı 18’in üzerinde ise ülkenizde uygulanan yaş sınırı geçerli olacaktır.)
4. Kullanıcılar, birbirlerine karşı saygılı olma mecburiyetindedirler.
5. Başkalarını taciz etmek amacıyla örgütlenemezsiniz, tacize katılamazsınız veya başkalarını taciz etmeyi teşvik edemezsiniz. Sürekli, tekrarlayan ve şiddetli olumsuz yorumlar tacize neden olabilir ve bu durum FIBBOSS tarafından kabul edilmemektedir.
6. Nefret söyleminde bulunamazsınız, nefret söylemi koordine edemezsiniz veya etrafında organize olamazsınız. Bir kişiye veya topluluğa ırkı, etnik kökeni, ulusal kökeni, cinsiyeti, toplumsal cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı veya engeli gibi özelliklere dayalı olarak saldırmak FIBBOSS’ ta kabul edilemez.
7. Şiddet tehdidinde bulunamazsınız veya başkalarına zarar vermekle tehdit edemezsiniz. Bu kural, dolaylı tehditler de dahil olmak üzere, birinin özel kişisel bilgilerini paylaşmak veya paylaşmakla tehdit etmeyi de içerir.
8. Terörizm ve şiddet içerikli davranışlar ve bu davranış eğilimine verilen destek, şiddetin yöneltildiği kişinin veya grubun fiziksel güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle terörizm veya şiddet içeren aşırılıkla ilgili davranışlarda bulunamazsınız ve destekleyemezsiniz.
9. Özellikle de açıkça belirtildikten sonra istenmeyen, tekrarlanan mesajları gönderemezsiniz. Biriyle iletişim kurmak amacıyla kimliğinizi gizlemeye çalışamazsınız veya kullanıcıların kendilerini korumalarını sağlayan araçlarımızı başka bir şekilde atlatamazsınız.
10. Kullanıcı Sözleşmesini ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kullanan veya kullanımına yardımcı olan, tehdit ve taciz gibi davranışlarda bulunan, bu davranışlar ile diğer kullanıcıları sürekli rahatsız eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını provoke eden davranışlarda bulunan kullanıcılara karşı hesapların kaldırılması da dahil olmak üzere gerekli yaptırım ve tedbirler uygulanacaktır.
11. Kullanıcıların kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşması topluluk kuralları gereğince FIBBOSS tarafından uygun görülmemektedir. Kullanıcıların kişisel ve özel bilgilerini paylaşması sonucu yaşayacakları mağduriyetlerden FIBBOSS sorumlu değildir.
12. Yanlış bilgi içeren veya bilgi içeriği üzerinde manipülatif düzenlemelerle insanları yanlışa yöneltebilecek ve küçükler de dahil olmak üzere zarara uğramalarına sebebiyet verebilecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır.
13. Başkalarına virüs veya kötü amaçlı yazılım gönderemezsiniz, bilgisayar korsanlığı yapmaya teşebbüs edemezsiniz.
14. Reşit olmayanlar da dahil olmak üzere bireyleri hiçbir şekilde seksüalize edemezsiniz. Bu kural, reşit olmayanları pornografik, müstehcen veya şiddet içeren bir şekilde tasvir eden içerik veya bağlantıların paylaşılmasını ve reşit olmayanları tasvir eden resimli veya dijital olarak değiştirilmiş pornografiyi de içerir.
15. FIBBOSS’ ta müstehcen içeriklerin paylaşımı yasaktır, FIBBOSS bu içeriklerin paylaşımı halinde yaptırım uygulama hakkını saklı tutar. Birisini utandırmak veya aşağılamak amacı da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle kişinin rızası dışında mahrem görüntülerini paylaşamaz veya paylaşılmasını teşvik edemezsiniz. Bu durumun tespiti halinde gerekli adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulabilecektir.
16. Başkalarını kendilerine fiziksel olarak zarar vermeye veya anoreksiya veya bulimia gibi yeme bozukluklarını benimsemeye teşvik etmek de dahil olmak üzere, intiharı veya kendine zarar vermeyi yücelten veya teşvik eden içerik yayınlayamazsınız.
17. Sadistik vahşet veya hayvan zulmü görüntülerini paylaşamazsınız.
18. Yasaklanmış veya potansiyel olarak tehlikeli malların satışını yapan veya satışını kolaylaştıran bir paylaşımda bulunamazsınız. Buna ateşli silahlar, mühimmat, uyuşturucu ve kontrole tabii maddeler dahildir.
19. Korsan yazılımların veya çalınan hesapların hacklenmesi, usulsüz lisanslanmasını veya dağıtılmasını içeren içeriği tanıtamaz, dağıtamaz veya bunlara erişim sağlayamazsınız.
20. Genel olarak, herhangi bir yasa dışı tutum, davranış ve hareketi teşvik etmek veya bu tür davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunan kullanıcılara karşı FIBBOSS tarafından gerekli tedbir ve yaptırımlar uygulanacak olup, yasa dışı tutum, davranış ve hareketi teşvik eden veya bu tür davranışlarda bulunan kullanıcılar, gerektiği takdirde adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine bildirilecektir.
21. FIBBOSS, yukarıda ayrıca açıklanan maddeler de dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından gelen, insanların dini inancına, siyasi görüşüne, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal statüsüne, cinsel tercihlerine, fiziksel durumuna göre kişilere veya belirli gruplara karşı nefrete yönelten, şiddet içeren, provoke eden, değersizleştirici ve aşağılayıcı içerik ve yorumları yayınlamama hakkını saklı tutmaktadır.
22. FIBBOSS kullanıcı hesabı başkalarının erişimine açılamaz, devredilemez,  satılamaz ve hesabın kullanımı için başkası yetkilendirilemez. Açıklanan durumların tespiti halinde FIBBOSS ilgili hesaplar üzerinde uyarıda bulunma, kısıtlama, süreli ve süresiz kaldırma ve benzeri yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar.
23. Fibboss'a erişmek için bot yazılımlar ve üçüncü parti yazılımların kullanımı yasaktır.
24. Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren mesaj, içerik ve paylaşımlar yasaktır.
25. FIBBOSS’un ticari markasını, logosunu, adını veya FIBBOSS’u tanımlayan herhangi bir imgeyi ve sloganı kullanıcılarda ve kullanıcı olmayan kişilerde kafa karışıklığına neden olacak şekilde kullanamazsınız.
26. Özellikle müşteri destek ve güvenlik ekiplerimiz olmak üzere Fibboss’ a spam gönderemezsiniz. Yanlış ve kötü niyetli raporlarda bulunmak, aynı sorun hakkında birden fazla rapor göndermek veya bir grup kullanıcıdan aynı içeriği rapor etmelerini istemek, hesabınız üzerinde uyarı, kısıtlama, süreli ve süresiz olarak hesabınızın kaldırılması gibi yaptırım ve tedbirlerle karşılaşmanıza sebep olabilecektir.